ஓசாகாவில் உள்ள ஹோட்டல் - உச்சவரம்பு விளக்கு

ஹோட்டல்-இன்-ஓசாகா-1

உச்சவரம்பு விளக்கு

உடல்:உலோக மின் தட்டு

ஒளி மூலம்:LED சிப்

நிறைவு தேதி:2019

ஹோட்டல்-இன்-ஓசாகா